آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8021 | بازدیدکنندگان آنلاین : 1 
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣
نشریات
 

تاريخ روزنامه نگاري

روزنامه نگاري درزندگي بشري سابقه چند هزار ساله دارد واز زمان رم باستان خلق گرديد وگام برزندگي انسان ها نهاد .

اولين روزنامه جهان درزمان يكي از امپراطوريهاي كهن رم به نام گايوس ژوليوس سزار منتشر شد اين روزنامه به صورت بسيار ابتداعي ودستنويس روي پوست با خط آن زمان نوشته وبه شكل روزنامه ديواري منتشر مي شد،كه خبرهاي مجلس سنا را منتشر مي كرد مدتي بعد روزنامه ديگري به نام اكتاديورنا قدم به عرصه مطبوعات گذاشت كه به نسبت روزنامه هاي قبلي از تنوع بشتري برخوردار بود .

تاريخچه روزنامه نگاري درايران:

دركشورمان اولين روزنامه درمحرم سال 1253 هجري قمري توسط ميرزا صالح شيرازي كه يكي از دانش آموختگان رشته زبان انگليسي وفن ترجمه از انگليس بود،منتشرشد.

دومين روزنامه توسط اميركبير صدراعظم ناصرالدين شاه پايه گذاري گرديد اين روزنامه به نام وقايع اتفاقيه در چهار تا هشت صفحه منتشر مي شد پس از دوران مشروطه روزنامه هاي صوراسرافيل ،مساوات ريال،حبل المتين وروح القدس پا به عرصه مطبوعات گذاشتند پس از آن هم روزنامه هاي جديدتري منتشر شدند واين روند روبه رشد تا به امروز ادامه دارد.

نشریات دانشجویی:

نشریه باور: به صاحب امتیازی انجمن اسلامی

نشریه آوای کار درمانی:به صاحب امتیازی انجمن علمی کاردرمانی

نشریه رسا: به صاحب امتیازی انجمن علمی رفاه اجتماعی

نشریه سلام کودک: به صاحب امتیازی فاطمه پور نخعی

نشریه باد صبا: به صاحب امتیازی سبا رحمانی

نشریه ضد یخ: به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی

نشریه نسیم حیات: به صاحب امتیازی کانون قرآن

نشریه اندیشه نو: به صاحب امتیازی کانون اندیشه نو

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهمعاونت آموزشمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت درماننقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation